Tag Archives: politik

Gizli Direnişçi

31 Mayıs 2013 önemli bir siyasi eşiktir, bir kırılma noktasıdır. Siyaset biliminde structural break yani yapısal kırılma veya kayma olarak nitelendirilebilecek bir andır. Bu demektir ki, yaşadıklarımızı kırılma öncesi kavram ve ilişkilerle açıklayamaz ve anlayamayız. Bu nedenle başbakanı kör kör destekleyenler sürekli olarak yeni günah keçileri aramaktadırlar. Hareket, ABD tezgahı, Ergenekon, faiz lobisinin işi ve hatta subliminal mesajlar veren Batı dünyasının marifeti olarak tanımlanmaya çalışılmıştır.

Diğer taraftan direnişçiler de başbakanın inatla anlamamakta direnmesine bir anlam verememektedirler. Durum 10 yıllık iktidar yorgunluğu, Erdoğan’ın çocukluğuna damgasını vuran elitler tarafından dışlanma ve ezilme psikolojisi veya danışmanlarının yetersizliği gibi nedenlere dayandırılmaktadır. İzninizle subliminal mesajdan daha komik olmayan başka bir açıklama getirmek istiyorum: Erdoğan aslında gizli bir direnişçidir.

Hatırlayalım, Gezi eylemlerine giderek artan oranda polis şiddetiyle karşılık verilmesi direnişin bu boyutlara gelmesinin en önemli nedenidir. Bizzat Egemen Bağış bu emri kimin verdigini bilmiyoruz demiştir. Dahası şiddeti durdurma emri de uzun zaman verilmemiştir. Buna karşın polisin kendisinden habersiz müdahale gerçekleştirdiği emniyet genel müdürü görevinden alınmamıştır. Buradan çıkarılacak tek sonuç müdahale başlatma ve devam emirlerini bizzat Erdoğan’ın verdiğidir. Buna ek olarak başbakan direnişi her rehavete kapıldığında yaptığı açıklamalarla kuvvetlendirmiştir. Bir de direnişin olumlu yönlerine bakalım. İnsanlar sandık demokrasisiyle liberal demokrasinin, çoğunlukçulukla çoğulculuğun aralarındaki farkları öğrendi. 10 gündür gerek meydanlarda gerek sosyal medyada zıt fikirler birbirlerine dokunur hale geldi, farklı siyasal kimliklerden insanlar birbirlerinin varlığına tahammül etmeyi öğrendi. Daha da önemlisi topluma zuhur eden dayanışma ruhudur.

Erdoğan’ın dilinden düşürmediği ileri demokrasi söylemi, takındığı tavrın ve kullandığı dilin sonuçları düşünüldüğünde en mantıklı açıklama kendisinin gizli bir direnişçi olduğu, toplumun ileri demokrasiye bir katalist olmadan ulaşamayacağını görüp direnişi fitillediğidir. Kendi partisinden de eleştirilere hedef olduğunu düşünürsek bu yaptığını karizmasını feda etmek uğruna yapmaktadır. Direniş, başbakanın katkısına çok şey borçludur ve oynadığı rol yıllar sonra ortaya çıkacaktır.

Etiketler ,